Soul Warrior Energy
Själens Krigare från SW-Eden!!

VÄLKOMMEN TILL SOUL WARRIOR ENERGY!!

Galaktiskt budskap

Måndag 16/9 2019

Vi är Ett, En energi, Ett medvetande!! Från källan har vi delat upp oss i själar för att utforska och lära oss, att tillsammans höja vårt totala medvetande. När vi hittar vårt uppdrag här kommer allt till oss när vi behöver det. Vi blir en magnet som naturligt drar till oss och förenar allt vi består av, längtar efter och drömmer om. Detta är den feminina energin som naturligt för samman och attraherar det som hör ihop. Det kan ske mjukt och stillsamt eller kraftfullt och ljudligt, men aldrig är våld inblandat. Den feminina energin är den omedvetna delen i oss som vi nu utforskar och blir medveten om, individuellt och kollektivt. Vi är oändliga själar i en jordisk dödlig kropp på en resa in till vår kärna av Kärlek och Enhet. Idag kan insikter komma kring vår dödlighet, kring död och återuppståndelse.  Vi genomför dagligen en transformation och nu är speciellt din livsenergi och din maskulina och feminina energi under omvandling. Ge upp allt motstånd, acceptera och ta emot Livets gåva.  En del av dina jordiska vanor (ovanor) behöver lämnas för att ge plats till ditt Nya medvetande. Din tro och dina grundläggande värderingar avgör hur du uppfattar din verklighet. Se möjligheter och Se spegelvärlden med din själs  och ditt Hjärtas ögon. Som du Ser på din Värld så blir din dag!

Ivars Kvantastrologiska rapporter

Lisas Blogg

Nordisk spirituell musik