Soul Warrior Energy
Själens Krigare från SW-Eden!!

VÄLKOMMEN TILL SOUL WARRIOR ENERGY!!

Ivars Kvantastrologiska rapporter

Lisas Blogg

Nordisk spirituell musik
Galaktiskt budskap

Torsdag 14/11 2019

Red Galactic Serpent

Månen i tvillingarna passerar den kungliga fixstjärnan Aldebaran som lyser upp och aktiverar vårt tredje öga. Du är en galaktisk ljusvarelse i en jordisk kropp. Finn din harmoni och din balans mellan hjärna och hjärta och mellan tanke och känsla. Dagstecknet är ”Ormen” vars energi ger dig nytt Liv. Låt den heliga eldens kraft, kundalinikraften, stiga från baschakrat genom ryggraden till kronchakrat och vidare till dina högre chakra. Var sann, ärlig och kärleksfull i din sexualitet. Ormen renar din kropp och ställer in dina olika chakra. Naturlig läkning sker genom medvetandet, naturläkemedel, naturlig kost (raw food) och levande vatten. Genom att ömsa skinn kan du lämna dina gamla begränsningar och blockeringar. Lyssna på din kropp och använd Ormens energi för att hela dig på alla nivåer. Din kropp minns vad som hänt. Ta kärleksfullt hand om vad din kropp visar. Moderna människor är ofta avskiljda från kroppens budskap. Se, lyssna, känn, lär och följ din kropps meddelanden. Smärta är en blockering i energiflödet, något har hänt och känslor du lagrat gör sig påminda. Umgås med din kropp, samtala med de glömda delarna, känn och se den stora möjlighet till själsligt växande som din kropp bär med sig. Den allomfattande kärleken omfattar också din kropp. Lita på dina instinkter och låt dessa visa vägen. Din väg till ljus och högre dimensioner här på Gaia går genom ditt fysiska tempel. Dansa, rör dig, lev och  visa glädje!