Soul Warrior Energy
Själens Krigare från SW-Eden!!

2021-01-15

Ett Medvetet Liv – i samklang med Kosmos!

Är du intresserad av astrologi och vill lära dig mer?
Det bästa sättet att närma sig astrologi är att lära känna ENERGIERNA – snarare än att mata in faktakunskaper i hjärnan!

Utgångspunkten för astrologin är de 12 stjärntecknen med sina olika energier. Dessa aktiveras genom planeternas rörelse och positioner. Planeterna rör sig genom zodiaken (de 12 stjärntecknen) med olika hastighet. För Solen tar det 1 år att passera varvet runt, för Jupiter c:a 12 år och för Pluto hela 248 år – för att ta några exempel.

Den som rör sig snabbast är MÅNEN, som passerar genom hela zodiaken på c:a 1 månad och befinner sig i varje stjärntecken c:a 2,5 dygn. Därför är Månen den himlakropp som blir mest påtaglig för oss att följa – tack vare att dess energier skiftar så ofta!

Månen är en utmärkt guide till Universums rytm och cykler! Att medvetet följa Månen innebär att bekanta sig med de 12 stjärntecknen på ett tydligt sätt – du lär dig att KÄNNA IN energierna, att uppleva dem inom dig som en inre sanning och visdom, snarare än en ”mental” kunskap.

MIRAKELKALENDERN 2021 är skapad för dig som vill följa Månen i ditt dagliga liv och fördjupa bekantskapen med Universums energier – som ett sätt att leva i medveten samklang med den kosmiska pulsen.

MIRAKELKALENDERN uppmanar dig också att i vardagen skriva ner dina Intentioner och uttrycka Tacksamhet. Detta är ett effektivt sätt att höja sin vibration och leva i ett tillstånd av tacksamhet och glädje! Att hålla fokus på det positiva och det som vi vill uppnå är så viktigt i dessa tider av prövningar på Jorden.

Låt Mirakelkalendern inspirera dig att Leva i Flödet – och medvetet skapa ett rikt och glädjefyllt liv åt dig själv, i samklang med Kosmos och din Själs längtan!

Mirakelkalendern säljs nu till rabatterat pris: 188 kr. Se mer på hemsidan: www.mirakelkalendern.se

mirakel 21.jpeg

Lisa Aurelius - 06:44:59 | 1 kommentar