Soul Warrior Energy
Själens Krigare från SW-Eden!!

VÅRA TJÄNSTER

Ivar Kristoffersson är pensionerad gymnasielärare i Matematik och Fysik. Genom KvantAstrologi förenar han Evolutionär Astrologi med KvantFysik. En specialitet är Stjärnfrörapporterna.  Ett Stjärnfrö är en själ som levt andra liv på planeter kring andra stjärnor, exempelvis Sirius, Orion, Lyran, Cassiopeia, Plejaderna, Arcturus  med flera. Ivar håller också föredrag kring Stjärnfrön och Tvillingflammor - Vår Galaktiska Historia, 2-3h. Se  Föredrag


Pensionärer, studerande, långtidssjukskrivna och arbetslösa får 10% rabatt på alla priser!!

Stjärnfrörapport 

  1. Besked om du är ett Stjärnfrö eller ej. Pris 50kr
  2. Stjärnfrörapport. Ordinarie Pris 2200kr. 

Övriga horoskop 

  1. Födelsehoroskop och Progressivt horoskop. Ordinarie pris 750kr.
  2. Solreturhoroskop och Progressivt horoskop. Ordinarie pris 750kr.

Beskrivning Stjärnfrörapport

  1. Vill du veta om du är ett Stjärnfrö? Kontakta oss med födelsedata; år, månad, dag, tid och plats. Pris 50kr. 
  2. En Stjärnfrörapport består av en mycket lång skriven rapport på svenska som påminner dig om dina kosmiska ursprung. Nu också med mer personliga tolkningar. Ofta 40-70 sidor information och 15-25st olika Stjärnfröursprung kopplade till just dig genom ditt födelsehoroskop. Dessutom två videoinspelningar:  En 15min allmän video om vad ett Stjärnfrö är och hur metoden går till samt en video minst 45min med sammanfattning, tolkning och personlig koppling till dig. Ordinarie pris 2200kr.  Betalningen kan delas upp i två delar. När du betalat en gång kommer du in i kön. Betala via Swish till 0734228896 eller fråga efter bankkonto vid behov. Meddela om du vill ha en faktura.

Beskrivning övriga horoskop

  1. KvantAstrologi födelsehoroskop och progressivt horoskop genom minst 45min inspelad video. Ingen skriftlig rapport. KvantAstrologi är en syntes av KvantFysik och Astrologi. Det progressiva horoskopet visar dina energier idag och brukar vara en aha upplevelse!  Ordinarie pris 750kr. Betalningen kan delas upp i två delar efter överenskommelse. Meddela om du vill ha en faktura.
  2. Solreturhoroskop (födelsedag) och progressivt horoskop (energier idag) minst 45min inspelad video. Ingen skriftlig rapport. Solreturhoroskopet visar energier för dig under året efter din senaste födelsedag. Det progressiva horoskopet visar dina energier idag som du har utvecklats till genom ditt livs transformation. Ordinarie pris 750 Kr. Betalningen kan delas upp i två delar efter överenskommelse.  Meddela om du vill ha en faktura.

Födelsetid

För alla mina tjänster behöver du ha en exakt födelsetid. Du kan beställa denna via ditt landsting och deras landsarkiv. Är du född i region Stockholm finns det till och med en webbtjänst där du kan beställa din födelsetid! 

https://www.regionarkivet.sll.se/bestall-ur-arkivet/fodelsedata/bestallning-fodelsedata.html

Kontakt

Kontakta oss gärna för mer information eller beställning!